Työnohjaus

Muutosavux työnohjaus on tapa tukea toiminnan laatua ja henkilöstön hyvinvointia. Työnohjausta on vuosia käytetty tuloksellisesti sosiaali- ja terveysalalla, viime vuosina yhä lisääntyvissä määrin myös liiketalouden yrityksissä. Työnohjauksen elementit ovat 1) tukea antava, 2) koulutuksellinen ja 3) hallinnollinen.

Työn tekemistä, tavoitteita ja muita työhön liittyviä asioita käsitellään asetettujen tavoitteiden pohjalta. Työnohjaus on perinteisesti prosessinomaisesti toteutettua. Tällöin työnohjaus kestää 1-2 vuotta ja pitää sisällään säännölliset tapaamiset (esim. tapaaminen 90 minuuttia 3-4 viikon välein) ohjattavan/ohjattavien kanssa. Työnohjausta on mahdollista toteuttaa myös lyhyinä prosesseina. Nykyään tunnetaan myös käsite "yhden kerran työnohjaus".

Työnohjaus on tehokas tapa tukea jaksamista, vahvistaa työniloa, kehittää tiimin yhteistyötä, etsiä uusia ja lisätä jo toimivia tapoja työn tekemisessä. Tätä kautta lisääntyy tuloksellisuus ja laatu.

Työnohjaaja Kimmo Tapiala

Tarjoamassani työnohjaustavassa näkökulma on tulevaisuudessa, yksilön toiminnassa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja ympäristön vaikutuksessa työn tekemiseen. Pyrin jäsentävään ja asioita konkretisoivaan tapaan. Työnohjaajana minua on kuvattu aktiiviseksi ja uteliaaksi. Kanssani työnohjauksissa saa purkaa huoliaan ja etsiä ratkaisuja työn laadun edistämiseksi.

Ohjaamiini työnohjausprosesseihin on osallistunut muun muassa esimiehiä, sosiaalitoimen työntekijöitä (johtavia sosiaalityöntekijöitä, avohuollon sosiaalityöntekijöitä, perhetyöntekijöitä, sijaishuollon / lastensuojelun työryhmiä), sijaisvanhempia, koulukuraattoreja, kuntouttavan päihdeyksikön henkilöstöä, kuntouttavan työllisyyspalvelun ammattilaisia, kirkon työntekijöitä, asumisohjaajia, nuoriso-ohjaajia, psykiatrisen hoito-osaston ja poliklinikan henkilöstöä, kriisityöntekijä, kansainvälisen kuljetusalan työntekijätiimi, media-alan ammattilainen, toimitusjohtaja, projektityöntekijöitä, järjestötoimijoita, jne... Minulla on kokemusta toimisesta moninaisissa toimintaympärisöissä. Työnohjaajille tarjoan työohjauksen työohjausta.

Työnohjauksia olen toteuttanut 2000-luvun alusta ja työskennellyt päätoimisesti työnohjauksen parissa vuodesta 2008 alkaen.

Hyväksytty työnohjaaja muun muassa: Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Keravan kaupunki, HUS, Essote, Eksote, Kainuun sote, vankeinhoitolaitos, jne...

Toteutan työnohjauksia valtakunnallisesti. 

Olen mukana Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) hallitustoiminnassa ja toimittanut kirjaa Ranne, Keskinen, Tapiala toim (2014): Työnohjauksen juurilla - katse tulevaisuuteen. Pyrin toimimaan yhdistyksen julkilausumien työnohjaajan eettisten periaatteiden mukaan. Eettisiin periaatteisiin voit tutustua Suomen työnohjaajat ry:n sivuilla (tästä linkistä)

Esimerkki saamastani palautteesta

"X X tiimi on arvostanut suuresti Kimmo Tapialan tietotaitoa ja kykyä reagoida herkästi tiimin välillä kuormittuneeseen työtilanteeseen. Kimmo Tapialan aktiivinen työnohjaus on auttanut tiimiä löytämään stimuloivia näkökulmia ja työtapoja sekä omalta osaltaan varmentanut työskentelyn laatua vaativassa asiakastyössä ja projektin johtamisessa." (Tiimiesimies 22.6.2010)

Asiakkaan kirjoittama runo usean vuoden yhteistyömme päättyessä 2016. Runon julkaisuun pyysin ja sain luvan.  

Ja tunnelmia nelivuotisen yhteistyön päättyessa joulukuussa 2019. (julkaistu asiakkaan luvalla)


Luo kotisivut ilmaiseksi!